Voormalige ROZ-studio wordt creatief verzamelgebouw

Het voormalige ROZ-pand aan de Bankastraat wordt verbouwd tot een creatief verzamelgebouw onder de naam Bankastudios. Provincie en gemeente geven BOEi de verantwoordelijkheid voor de vastgoedexploitatie van het gebouw.

BOEi is een maatschappelijke onderneming, gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. Stichting M-LABroz huurt vervolgens het gebouw en wordt daarmee de cultureel exploitant.

De gemeente heeft ingestemd met een eenmalige bijdrage van ongeveer 2 ton, waarvan €170.000 een investeringssubsidie bedraagt. Hierop vult de provincie tweemaal € 100.000 aan uit de portefeuilles stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Verder levert het Elisabeth Strouven Fonds een bijdrage van €100.000.

BOEi verwacht nog dit jaar het financiële overzicht compleet te hebben, waarna de verbouwing in gang gezet gaat worden. Opening en ingebruikname staan gepland voor eind 2020.