Maak kennis met de eerste Bankastudio Spotlight Serie!

Ons doel is simpel: Letterlijk een spotlight schijnen op artiesten van welke soort dan ook, hen 10 minuten of fame geven en tegelijkertijd een platform creëren voor hun zichtbaarheid. Elke artiest krijgt een moment in de spotlight om zich te profileren – inclusief een korte introductie om in te gaan op de essentie van hun kunst.

De eerste serie bestaat uit één aflevering per artiest, 16 in totaal, Vanaf april 2024 zullen wij deze het hele jaar door opnemen en uitbrengen. Bij Bankastudios willen we een platform bieden aan de bruisende groep creatievelingen in Maastricht en omgeving, om zo de kloof tussen talent en zichtbaarheid te overbruggen. Banka Spotlight is geen eenmalig initiatief, maar we willen het jaarlijks vernieuwen om opkomende talenten te ontdekken en een duurzaam platform te creëren waar kunstenaars zich kunnen ontplooien, hun zichtbaarheid kunnen vergroten en zo een project voor de lange termijn creëren.

Waar kun je deze showcases bekijken? Kijk niet verder dan de website van Bankastudio, onze sociale media en het YouTube-kanaal van Bankastudio. Muzikanten uit alle genres, dichters die woorden weven, schrijvers die verhalen schilderen, acteurs die personages tot leven wekken – iedereen met een creatieve vonk verdient zijn spotlight. 

Wij geloven in de transformerende kracht van kunst en haar vermogen om gemeenschappen te verrijken. Om het succes van ons project te garanderen, hebben we jouw hulp nodig bij fondsenwerving. Uw bijdragen zullen direct zorgen voor de uitvoering van dit project, waardoor we de nodige middelen, technische ondersteuning en een breder bereik voor getalenteerde individuen in Maastricht en omgeving kunnen bieden. We zijn enorm dankbaar voor elke bijdrage die we ontvangen, omdat we daarmee creativiteit kunnen blijven koesteren en een platform kunnen bieden waar kunstenaars zich kunnen presenteren. 

Samen kunnen we een significante impact hebben in het ondersteunen van kunst en het
bevorderen van een levendige creatieve gemeenschap. Bedankt dat je overweegt de
Bankastudio Spotlight Series te steunen.

(English Version)

Introducing the first Bankastudio Spotlight Series!

Our goal is simple: to shine a literal spotlight on artists of any kind, giving them visibility while creating a dedicated platform for their visibility. Each artist gets their moment in the spotlight to perform – including a brief introduction to delve into the essence of their art.

The first series is composed of one episode per artist, 16 in total, that we will be releasing throughout the year, starting from April 2024. At Bankastudios, we aim to offer a dedicated platform to the vibrant pool of creatives in Maastricht and its surroundings, bridging the gap between talent and visibility. The Banka Spotlight isn’t a one-off initiative; rather, we aim to renew it annually to discover emerging talents and establish a sustainable platform for artists to thrive, enhancing their visibility and creating a long-term project.

Where can you catch these showcases? Look no further than the Bankastudio website, our social media platforms, and the Bankastudio YouTube channel. Musicians spanning all genres, poets weaving words, writers painting stories, actors breathing life into characters – everyone with a creative spark deserves their spotlight.

We believe in the transformative power of art and its ability to enrich communities. To ensure the success of our project, we need your help through fundraising initiatives. Your contributions will directly ensure the implementation of this project, allowing us to provide necessary resources, technical support, and a wider outreach for talented individuals in Maastricht. We are immensely grateful for any contributions received, as they will help us continue nurturing creativity and providing a platform for artists to flourish.

Together, we can make a significant impact in supporting the arts and fostering a vibrant creative community. Thank you for considering supporting the Bankastudio Spotlight Series.

Fundraising