Algemeen

 • Alcohol wordt alleen aan bezoekers van 18 jaar of ouder geschonken. Bij twijfel kan naar je legitimatie worden gevraagd;
 • Volg de aanwijzingen van medewerkers van de Bankastudios direct op;
 • Respecteer de buren en omgeving, voorkom overlast op het plein en op straat;

Verboden

 • Roken in de Bankastudios is niet toegestaan, er is een algemeen rookverbod. Dit geldt ook voor E sigaretten;
 • Iedere vorm van geweld, (seksueel) intimiderend, beledigend en/of discriminerend gedrag, is verboden;
 • Wapens en goederen die een gevaar kunnen opleveren zijn verboden;
 • Het gebruiken van, en het handelen in hard- en softdrugs is verboden;
 • Het nuttigen van drank en (af)spelen van muziek buiten het pand is niet toegestaan;
 • Openbare dronkenschap en/of het duidelijk onder invloed zijn van andere verdovende middelen, wordt niet getolereerd;
 • Het is verboden om eigendommen van de Bankastudios mee te nemen;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan;

Aansprakelijkheid

 • Bankastudios kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële- en/of immateriële schade die een bezoeker van de Bankastudios mogelijk kan ondervinden;
 • In de Bankastudios kan meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd worden. De Bankastudios is in geen enkel geval verantwoordelijk voor mogelijk hierdoor ontstane gehoorschade.
 • Het gebruik van de garderobe is op eigen risico;
 • Bij vernieling of beschadiging van eigendommen van de Bankastudios of derden, is de veroorzaker van deze schade aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten;
 • Bij overtreding van een van de huisregels kunnen wij aangifte doen bij de politie;

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur of de aanwezige verantwoordelijke medewerker.

Het bestuur