De bewoners van Bankastudios zijn divers. Behalve de muzikanten en bands voor wie Banka thuis is, zal Banka ook de plek zijn van waar fotografen, filmmakers, theatergezelschappen en creatieve bedrijven hun werk verrichten. Een culturele hub waar het niet alleen gaat om de bezigheden van de inwoners zelf, maar dat ook de ruimte bied voor creatieve uitwisseling van ideeën en collectieve samenwerking.

Maak kennis met de bewoners van Bankastudios Maastricht