Bankastudios anno 2022

De Bankastudios zijn onlosmakelijk verbonden met de muziek en geluid. Het gebouw speelde al veel langer een centrale rol in de culturele vormgeving van Maastricht en omgeving. Regionale Omroep Zuid, later de Omroep Limburg heeft ruim 25 jaar lang vanuit het gebouw in Maastricht alle belangrijke gebeurtenissen en evenementen van commentaar voorzien en uitgezonden. Denk aan carnavals vieringen, het Wereld Muziek concours en de aardbeving in 1992. Het ROZ-complex is een prachtig voorbeeld van het erfgoed van de jaren zeventig. Stg. Muzieklab ROZ/Bankastudios is de exploitant van het gebouw, de stichting BOEi de eigenaar.

Bankastudios is een aanvulling op het bestaande culturele aanbod en zal initiatieven actief ondersteunen door kunstenaars en culturele ondernemers te begeleiden bij het realiseren van hun plannen. Centraal staat daarbij: sociale inbedding, cultureel geëngageerd, verbindend, stimulerend en midden in de Maastrichtse samenleving staand, zonder de regio uit het oog te verliezen. De kunstenaars hebben de ideeën, Bankastudios biedt het huis en de mogelijkheden om de ideeën te realiseren.

Repetitieruimtes, ateliers, een professionele muziekopnamestudio, grotere ruimtes voor dans- en theatergezelschappen en bedrijfsruimtes voor creatieve bedrijven worden gerealiseerd. Mocht je interesse hebben in het huren van een ruimte, stuur een mail naar info@bankastudios.nl

Organisatie

Contactgegevens

Stichting Muzieklab ROZ/ Bankastudios
Bankastraat 3
6214 XN Maastricht
Telefoon: 0031-432057360
Email: info@bankastudios.nl
Kvknr: 67348866
RISNnr: 856942601
Btwnr: NL856942601B01

Kantoortijden

  • Maandag – 10:00 / 17:00
  • Woensdag – 10:00 / 17:00

Bestuur

  • Jim Janssen – voorzitter
  • Frank Boss – penningmeester
  • Maruca Overdijk – secretaris
  • Lon Cimmermans – lid

Bestuurders ontvangen geen vergoeding

Contact: bestuur@bankastudios.nl

Team

  • Jan Sluijsmans – projectleider
  • Edis Pajazetovic – studio management
  • Jack Starmans – onderhoud en beheer

Jaarverslag & jaarcijfers

Jaarverslag en jaarcijfers zijn momenteel nog niet beschikbaar.
2022 wordt het eerste operationele jaar.
Vanaf begin 2023 zullen jaarverslag en jaarrekening worden gepubliceerd.

Achtergrond informatie

Sinds 2016 is door een actieve initiatiefgroep onder aanvoering van Lucas Vroemen gestreefd naar het behoud van het markante voormalige gebouw van de ROZ aan de Bankastraat in Maastricht. Voornaamste doel is om in het gebouw een ontmoetings- en ontwikkelplek te bieden aan personen en instellingen die actief zijn in (pop)muziekcultuur. Mogelijkheden om te repeteren, (geluids)opnames te maken, elkaar te ontmoeten en te inspireren. Zo levert Bankastudios een bijdrage aan de muziekcultuur in de Maastrichtse regio. Het prachtige ROZ gebouw biedt daarvoor unieke mogelijkheden en faciliteiten. Een mooiere studio is er volgens kenners in de Euregio niet te vinden.

In 2020 is de zaak in een stroomversnelling gekomen. Het gebouw is aangekocht door de Stichting BOEI, een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud en herbestemming van cultureel erfgoed. Met de door de initiatiefgroep verworven bijdragen van subsidiënten wordt het gebouw opgeknapt en verduurzaamd. In de zomer van 2021 is de verbouwing zover dat de eerste gebruikers erin kunnen trekken. Dat gaat nog niet zonder vallen en opstaan, maar de doelstelling begint langzaam vorm te krijgen. Elders op deze website stellen de gebruikers zich voor.

Doelstelling volgens statuten

Onze doelstelling:
Stichting Muzieklab ROZ/ Bankastudios heeft een brede doelstelling op het terrein van het stimuleren van (pop)muziek-cultuur in de regio Maastricht.

a. het leveren van een bijdrage aan en het bevorderen van het culturele klimaat in en om de stad Maastricht. De stichting richt zich hierbij met name op de muziek, maar zal vanwege de verbindingsfunctie met andere culturele partijen in de stad en de regio ook multidisciplinair zijn in haar aanpak;
b. het behouden en versterken van de unieke faciliteiten en aspecten van het oude omroepgebouw aan de Bankastraat 3 te Maastricht door haar activiteiten voor de uitvoering van haar doelstellingen te verbinden aan dit gebouw;
c. het (doen) bevorderen en stimuleren van de verbinding tussen de verschillende culturele partijen en activiteiten in de culturele keten van Maastricht en omstreken;
d. het (doen) stimuleren en bevorderen van samenwerking tussen muzikanten en/of kunstenaars;
e. het (doen) stimuleren van de popcultuur in Maastricht en omstreken in het algemeen.

Visie en Missie

Onze visie:
De (pop)muziek cultuur in de regio Maastricht wordt versterkt door een aansprekende plek te creëren waar individuen, groepen en instellingen zich thuis voelen, activiteiten kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Het voormalig omroepgebouw biedt daarvoor een uitgelezen kans.

Onze missie:
Bankastudios wil bijdragen aan de ontwikkeling van (muziek)cultuur in de regio Maastricht door groepen en individuen een aansprekende, inspirerende en vertrouwde repetitieruimte en ontmoetingsplaats te bieden.

Kernactiviteiten

Vanuit haar doelstelling zorgt Bankastudios vooral voor:

1. Het tegen gematigde prijzen aanbieden van repetitieruimtes voor (pop)muzikanten en muziekgroepen;
2. Het aanbieden en onderhouden van professioneel ingerichte grote en kleine (geluids)studio’s;
3. Het aanbieden van huisvesting voor culturele instellingen en bedrijven;
4. Het (doen) aanbieden van culturele educatie, evenementen, activiteiten, cursussen, workshops en bijeenkomsten;
5. Het realiseren van projecten gericht op het stimuleren van muziekontwikkeling en muziekcultuur voor jongeren in de regio Maastricht.

Financieel

Stichting Muzieklab ROZ / Bankastudios is een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is dus vooral het bieden van goede en toegankelijke faciliteiten.

Ook in de komende tijd zijn wij afhankelijk van subsidie- en sponsorbijdragen om onze faciliteiten te kunnen verbeteren en verduurzamen.

Voor onze exploitatie zijn wij echter aangewezen op eigen inkomsten uit onze activiteiten. Die inkomsten komen met name uit de verhuur van kantoorruimten aan culturele instellingen en bedrijven en repetitieruimtes en (geluids)studios aan gebruikers.

Over de financiële resultaten valt nog niets te zeggen. 2022 wordt het eerste operationele jaar.
Vanaf begin 2023 zullen jaarverslag en jaarrekening worden gepubliceerd.

Vacatures

Bankastudios zoekt een nieuw bestuurslid/secretaris
Vind jij het leuk om ervoor te zorgen dat alles binnen jouw bestuur rondom het secretariaat op rolletjes loopt? Heb je gevoel voor muziek, cultuur en vooral mensen in een heerlijke creatieve omgeving? Dan komen we graag met je in contact.
Bankastudios is op zoek naar een nieuwe secretaris, tevens bestuurslid.
Het (vrijwillige) bestuur van Bankastudios bestaat uit 5 personen; voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid en, als dit je aanspreekt, ben jij wellicht onze nieuwe secretaris.
Bankastudios is een jonge stichting met gedreven bestuursleden die niet bang zijn om ergens de schouders onder te zetten. Op termijn is het de bedoeling dat wij als bestuur wat meer “op afstand” gaan besturen. Dit proces is voor iedereen een interessante zoektocht.
Lijkt het jou wat om deel uit te maken van ons bestuur? Kijk dan voor meer informatie over de doelstellingen en werkwijze van Stichting Bankastudios op onze website: www.bankastudios.nl of onze socials.
Wil je meer weten of eerst, met een kop koffie of thee, eens komen praten?
Mail dan naar Jim Janssen, jim.janssen@bankastudios.nl
We kijken uit naar onze kennismaking.
—————————————————————————
Bankastudios zoekt een nieuwe penningmeester/bestuurslid
Vind jij het leuk om ervoor te zorgen dat binnen ons bestuur alles rondom financiën op rolletjes loopt? Draai je je hand niet om voor boekhouden, btw-aangiften en jaarstukken? Heb je gevoel voor muziek, cultuur en vooral mensen in een heerlijke creatieve omgeving? Dan komen we graag met je in contact!
Bankastudios is op zoek naar een nieuwe penningmeester, tevens bestuurslid.
Het vrijwillige bestuur van Bankastudios bestaat uit; voorzitter, vicevoorzitter, secretaris (vacature), algemene bestuursleden en, als dit je aanspreekt, ben jij wellicht onze nieuwe penningmeester.
Bankastudios is een jonge stichting met gedreven bestuursleden die niet bang zijn om ergens de schouders onder te zetten. Op termijn is het de bedoeling dat wij als bestuur wat meer “op afstand” gaan besturen. Dit proces is voor iedereen een interessante zoektocht.
Lijkt het jou wat om deel uit te maken van ons bestuur? Kijk dan voor meer informatie over de doelstellingen en werkwijze van Stichting Bankastudios op onze website: www.banka-studios.nl of onze socials.
Wil je meer weten of eerst, met een kop koffie of thee, eens komen praten?
Mail dan naar Jim Janssen, jim.janssen@banka-studios.nl.
We kijken uit naar onze kennismaking.

Vriend worden van Banka

Deze pagina is nog onder constructie

Er zijn 2 mogelijkheden om Bankastudios te steunen.

1. Vriend van Banka worden. (meer informatie volgt)
2. Een Banka obligatie kopen. (meer informatie volgt)

Als je nu al interesse hebt in een van beide neem dan contact op met:

bestuur@bankastudios.nl